Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:37
-00:45:08
+00:32:08
8190 1971
32 / 49
-00:17:51
+00:19:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii