Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:33
-00:55:12
+00:24:47
2487 2317
77 / 197
-00:50:48
+00:18:05
01:00:46
-00:47:29
+00:30:53
4064 3523
150 / 256
-00:47:29
+00:22:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii