Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:10
-00:44:35
+00:32:41
8438 6355
428 / 592
-00:22:36
+00:25:02
00:58:13
-00:37:36
+00:28:17
6011 5134
260 / 427
-00:24:13
+00:20:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii