Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:19
-00:32:30
+00:33:23
7854 6199
324 / 395
-00:22:42
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii