Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:10
-00:31:39
+00:34:14
8062 6299
410 / 498
-00:25:08
+00:30:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii