Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:37:48
+00:42:11
6317 1314
268 / 293
-00:31:05
+00:32:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii