Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:51
-00:46:58
+00:18:55
1920 1816
92 / 427
-00:33:35
+00:11:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii