Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:07
-00:39:42
+00:26:11
5110 590
222 / 427
-00:26:19
+00:18:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii