Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:23
-00:41:52
+00:36:30
5108 4233
198 / 256
-00:41:52
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii