Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:00
-00:33:49
+00:32:04
7432 1466
385 / 498
-00:27:18
+00:28:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii