Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:59
-00:35:50
+00:30:03
6745 5574
297 / 427
-00:22:27
+00:22:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii