Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:08
-00:38:41
+00:27:12
5554 715
243 / 427
-00:25:18
+00:19:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii