Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:55
-00:38:39
+00:38:18
7354 5794
123 / 141
-00:31:13
+00:33:42
01:09:01
-00:39:14
+00:39:08
5497 4459
213 / 256
-00:39:14
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii