Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:22
-00:43:23
+00:36:36
5543 4589
109 / 129
-00:22:31
+00:31:33
01:02:33
-00:45:42
+00:32:40
4457 3803
99 / 138
-00:33:21
+00:23:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii