Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:19
-00:37:26
+00:42:33
6352 1329
131 / 151
-00:12:32
+00:34:19
01:12:30
-00:35:45
+00:42:37
5881 1220
119 / 135
-00:25:28
+00:34:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii