Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:02:44
-00:33:05
+00:32:48
7680 6106 6
333 / 427
-00:19:42
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii