Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:48
-00:32:01
+00:33:52
7967 6251
331 / 395
-00:22:13
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii