Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:12
-00:24:37
+00:41:16
9260 2447
378 / 403
-00:13:30
+00:35:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii