Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:17
-00:35:32
+00:30:21
6847 5629
46 / 61
-00:26:50
+00:20:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii