Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:15
-00:34:34
+00:31:19
7187 5827
75 / 105
-00:16:29
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii