Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:34
-00:35:15
+00:30:38
6941 5685
305 / 427
-00:21:52
+00:23:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii