Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:40
-00:18:09
+00:47:44
9629 2671
493 / 498
-00:11:38
+00:44:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii