Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:48
-00:33:01
+00:32:52
7694 1585
122 / 144
-00:18:48
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii