Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:47
-00:55:28
+00:22:54
1856 1716
71 / 260
-00:36:19
+00:14:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii