Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:56
-00:28:53
+00:37:00
8701 6595
358 / 403
-00:17:46
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii