Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:25:36
+00:40:17
9173 2391
394 / 427
-00:12:13
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii