Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:35
-00:35:35
+00:38:15
7384 2258
K30 : 1087
328 / 373
-00:20:31
+00:34:27
00:29:13
-00:19:31
+00:12:46
600 600
38 / 112
-00:18:02
+00:12:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii