Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:29:18
-00:06:31
+00:59:22
9772 7014
498 / 498
+00:56:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii