Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:52
-00:28:57
+00:36:56
8688 6591
443 / 498
-00:22:26
+00:33:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii