Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:47
-00:50:02
+00:15:51
891 847
47 / 427
-00:36:39
+00:08:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii