Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:54
-00:45:00
+00:35:56
7253 5128
189 / 226
-00:19:31
+00:28:30
01:16:46
-00:29:59
+00:47:17
11586 7614
321 / 325
-00:11:31
+00:38:59
01:17:04
-00:18:45
+00:47:08
9611 6947
252 / 254
-00:07:35
+00:38:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii