Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:13
-00:40:41
+00:40:15
8071 5446
12 / 15
-00:10:33
+00:21:10
01:06:04
-00:40:41
+00:36:35
9805 6956
15 / 27
-00:10:51
+00:18:38
01:06:29
-00:29:20
+00:36:33
8594 6552
24 / 28
-00:25:00
+00:18:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii