Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:48
-00:55:01
+00:10:52
187 177
8 / 191
-00:37:30
+00:06:09
00:44:33
-01:02:01
+00:14:56
492 471
18 / 151
-00:33:18
+00:11:13
00:47:50
-01:00:55
+00:19:04
918 875
26 / 150
-00:36:52
+00:10:02
00:58:01
-00:50:14
+00:28:08
3329 2959
72 / 126
-00:39:45
+00:18:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii