Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:42:42
+00:38:14
7746 2429
30 / 38
-00:13:36
+00:26:17
01:04:31
-00:42:14
+00:35:02
9277 2539
38 / 49
-00:14:57
+00:22:31
01:01:06
-00:34:43
+00:31:10
7142 1348
33 / 46
-00:13:15
+00:17:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii