Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:21
-00:21:28
+00:44:25
9497 2596
46 / 46
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii