Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:01
-00:30:48
+00:35:05
8293 6415
425 / 498
-00:24:17
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii