Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:55
-00:39:59
+00:40:57
8162 5476
251 / 266
-00:12:46
+00:32:03
01:08:32
-00:38:13
+00:39:03
10448 7211
301 / 334
-00:19:21
+00:35:37
01:10:52
-00:24:57
+00:40:56
9232 6804
277 / 287
-00:15:39
+00:38:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii