Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:12
-00:28:37
+00:37:16
8752 6618
374 / 427
-00:15:14
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii