Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:40
-00:48:14
+00:32:42
6457 1661
259 / 356
-00:20:30
+00:25:52
01:03:11
-00:43:34
+00:33:42
8819 2286
328 / 446
-00:43:33
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii