Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:58
-00:42:47
+00:34:29
9089 6654
465 / 599
-00:24:20
+00:30:19
00:58:34
-00:37:15
+00:28:38
6161 5226
323 / 498
-00:30:44
+00:25:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii