Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:13
-00:22:36
+00:43:17
9422 2552
386 / 403
-00:11:29
+00:37:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii