Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:43
-00:17:06
+00:48:47
9663 6971
495 / 498
-00:10:35
+00:45:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii