Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:41
-00:48:08
+00:17:45
1472 1397
53 / 403
-00:37:01
+00:11:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii