Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:41
-00:51:34
+00:26:48
2951 2657
62 / 126
-00:41:05
+00:16:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii