Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:43
-00:34:06
+00:31:47
7351 1432
304 / 403
-00:22:59
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii