Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:51
-00:30:24
+00:47:58
6268 4837
252 / 260
-00:19:35
+00:42:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii