Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:00
-00:08:49
+00:57:04
9765 2755
20 / 20
+00:48:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii