Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:22
-00:42:32
+00:38:24
7780 2450
349 / 388
-00:19:31
+00:30:52
00:32:24
-00:27:53
+00:15:47
1069 1069
58 / 97
-00:07:29
+00:11:26
01:07:43
-00:39:02
+00:38:14
10293 3149
520 / 599
-00:20:35
+00:34:04
00:31:34
-00:17:44
+00:14:02
739 739
36 / 87
-00:15:42
+00:09:40
01:07:31
-00:28:18
+00:37:35
8812 2167
450 / 498
-00:21:47
+00:34:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii