Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:54
-00:24:55
+00:40:58
9235 6806
471 / 498
-00:18:24
+00:37:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii