Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:24
-00:47:51
+00:30:31
3992 521
83 / 136
-00:26:23
+00:21:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii